Privātuma Politika

Sākumlapa Privātuma Politika
Tortes Deserti Kafija ēdieni gardumi Tortes Deserti Kafija ēdieni gardumi Tortes Deserti Kafija ēdieni gardumi Tortes Deserti Kafija ēdieni gardumi Tortes Deserti Kafija ēdieni gardumi

Mēs respektējam Jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā mūsu vietnē  tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Informācija par pārzini

Pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HARTVIK F", vienotais reģistrācijas numurs 40003247429, juridiskā adrese Rīga, Brīvības gatve 216, LV-1039, +371 67541205, info@hartvik.lv

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 4.panta 1.punktu personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Pārdevējs datu apsptrādē ievēro godprātīgas un pārredzamas apstrādes principu. Pārdevējs rūpējas par Pārdevēja rīcībā esošo personas datu drošību.

Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – Pārdevējs nepieprasa un nevāc personas datus, kas nav nepieciešami mērķa sasniegšanai – distances līguma noslēgšanai, pasūtījuma apstrādei un produktu piegādei. Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par datu subjekta privātumu, kā arī Pārdevējs dara visu iespējamo, lai uzglabātu Pircēja personas datus drošībā. Informāciju trešājām personām var izpaust tikai saskaņā ar likumīgu pamatu vai ar Pircēja piekrišanas saņemšanu. Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Regulas 6.panta punktiem, un datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Regulā norādītajām pamatnostātnēm.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta personu. Mēs apņemamies neveikt darbības, kas vērstas pret tīmekļa vietnes drošību. Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un iegādājoties produktus un pakalpojumu (piegāde), Jūs apliecināt, ka saprotat Privātuma politiku un piekrītat sekot izmaiņām tajā.

Jums ir tiesības neizmantot mūsu pakalpojumus, ja Jūs nepiekrītat šai privātuma politikai.

 

Aizpildot pasūtījumu (noslēdzot distances līgumu), Jūs sniedzat savu personīgo informāciju, kura ir obligāta pasūtījuma izpildei:

Apmaksājot pasūtījumu, Jūs piekrītat šādas informācijas apkopošanai un apstrādei:

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta un mēs nekādā veidā neapstrādājam Jūsu maksājumu informāciju.

 

Datu apstrādes nolūki

Mēs veicam personas datu apstrādi šādos nolūkos:

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, lai strīda gadījumā varētu īstenot savas tiesības, kā arī citos gadījumos saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

 

 

Datu nodošana trešajām personām

Mēs varam nodot apstrādei Jūsu datus personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Šādas personas var būt:

- IT datubāzu programmatūras piegādātāji, 

- datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, 

- datu centru, 

- uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, 

- tiešie tirgdarbības pakalpojumu sniedzēji, 

- tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. 

Jebkurā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar mūsu noslēgto rakstisko vienošanos. Nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm. Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

 

Datu subjekta tiesības

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras Jūs varat īstenot, vēršoties pie mums:

Pircējs pieņem riskus, kas saistīti ar personas datu dzēšanu, piemēram:

 Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu info@hartvik.lv. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, Latvija, tālrunis 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja Jūs uzskatāt, ka ir pārkāptas Regulā noteiktās tiesības. Tomēr būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums. 

 

Automatizēto lēmumu pieņemšana

Informējam, ka Jūsu dati netiks izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne nevar izplatīt vīrusus vai citas kaitīgas programmas.

Informāciju no sīkdatnēm nevar izmantot, lai iegūtu personīgo informāciju par Jums. Sīkdatņu informācija netiek nodota vai pārdota trešajām personām. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.

 

Kādas sīkdatnes izmanto Pārdevējs un kādi ir to lietošanas mērķi?

Interneveikala www.hartvik.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Tās atšķiras ar izmantošanas mērķiem un glabāšanas ilgumu. Ar laiku izmantotās sīkdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām, tomēr vispārējie lietošanas mērķi ir šādi:

Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Pārdevēja pakalpojumu nodrošināšanu;
Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu;
Interneta vietnes drošība un pakalpojumu integritāte – sīkdatnes, kas palīdz veidot pakalpojumus, radot labāko klienta pieredzi;
Lietošanas statistika un analīze – nodrošina informāciju, kā un cik bieži tiek izmantota mūsu mājas lapas vietne, kādas ir lietotāju grupas un kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti. Sīkdatņu statistika var tikt iegūta arī no sadarbības partneru interneta vietnēm.

Atteikšanās no sīkdatņu izmantošanas 

Jums ir tiesības nepiekrist statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.

Kā notiek informēšana par šo Privātuma politiku un tās grozīšanu

 

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē www.hartvik.lv.

Privātuma politika var tikt mainīta vai aktualizēta. Mūsu vietnē Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko privātuma politikas versiju.

 

Katru dienu no plkst. 9:00 līdz 19:00
+371 67541205

Mēs izmantojam sīkfailus, lai vāktu apmeklējuma statistikas datus un uzlabotu jūsu pieredzi.

Aicinām iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem Privātuma politikā un piekrist sīkdatņu saglabāšanai.